8661706235323.jpg

26 tháng 01, 2024

Năm 2024, dự kiến có 8 dự thảo Nghị định, Thông tư về thuế, hóa đơn được ban hành

Cụ thể, trong năm 2024 Bộ Tài chính sẽ thực hiện hỗ trợ pháp lý, lấy ý kiến hoàn thiện dự thảo văn bản đối với các nhóm văn bản quy phạm pháp luật, cụ thể sau:

- Nghị định số 84/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 119/2022/NĐ-CP về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - Hàn Quốc giai đoạn 2022-2027;

- Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 26/2023/NĐ-CP về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan;

- Nghị định sửa đổi Nghị định số 123/2020/NĐ-CP về hóa đơn, chứng từ;

- Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 132/2020/NĐ-CP về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết.

- Nghị định biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện thỏa thuận thúc đẩy thương mại song phương Việt Nam-Campuchia giai đoạn 2023-2023;

- Nghị định Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt thực hiện Hiệp định thương mại tự do Việt Nam- Israel;

- Nghị định Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt thực hiện Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE).

- Dự thảo Thông tư hướng dẫn về thuế.

Tổng cục Thuế, Vụ Hợp tác quốc tế chủ trì phối hợp với Vụ Pháp chế và các đơn vị có liên quan xác định đối tượng, nội dung, hình thức, thời gian và địa điểm tổ chức hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp phù hợp đối với văn bản do đơn vị chủ trì soạn thảo.

Dự kiến có 8 dự thảo văn bản về thuế được ban hành năm 2024

Dự kiến có 8 dự thảo văn bản về thuế được ban hành năm 2024 (Ảnh minh họa).

Ngoài ra, Bộ Tài Chính còn tổ chức truyền thông, tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về tài chính cho doanh nghiệp nhỏ và vừa dưới các hình thức:

- Tổ chức hội nghị phổ biến, tập huấn kiến thức pháp luật;

- Tổ chức tọa đàm, đối thoại, bồi dưỡng kiến thức tài chính cho doanh nghiệp nhỏ và vừa;

- Xây dựng, biên soạn cấp phát ấn phẩm, tài liệu, tờ rơi, tờ gấp...phổ biến, giới thiệu các văn bản quy phạm pháp luật;

- Xây dựng chương trình truyền thông các văn bản quy phạm pháp luật về tài chính cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thông qua các bài viết, bài giới thiệu trên các báo, tạp chí và xây dựng chương trình phóng sự trên các Đài phát thanh truyền hình;

- Tuyên truyền thông qua các nền tảng kỹ thuật số (websie, zalo, facebook).

Nguồn Luật Việt Nam.