3201648631949.jpg

30 tháng 03, 2022

Khi đã có Căn cước công dân có được dùng Chứng minh thư?

Chứng minh nhân dân và Căn cước công dân đều có giá trị chứng minh nhân thân của một người khi tham gia các giao dịch dân sự hay thực hiện thủ tục hành chính, vì vậy, nhiều người may mắn được giữ cả Chứng minh nhân dân cũ và thẻ Căn cước thắc mắc: Có được dùng Chứng minh thư khi đã có Căn cước công dân?

Đối với các trường hợp chỉ dùng để đối chiếu, nhận dạng nhân thân và không cần ghi lại số Chứng minh nhân dân thì việc sử dụng Chứng minh cũ hầu như không có ảnh hưởng gì.

Nhưng nếu sử dụng Chứng minh thư cũ hết hiệu lực để tham gia các hợp đồng, giao dịch hoặc thực hiện thủ tục hành chính thì người dùng rất có thể sẽ gặp phải rủi ro pháp lý về sau.

Ví dụ như hợp đồng đã ký kết sử dụng Chứng minh nhân dân hết hiệu lực sẽ bị vô hiệu.

Do đó, người dân chỉ nên dùng duy nhất Căn cước công dân mới làm trong tất cả các giao dịch, thủ tục để đảm bảo tính thống nhất thông tin và tránh rủi ro, tranh chấp về sau.

Nếu có nắm giữ cả hai loại giấy tờ chứng minh nhân thân là Căn cước công dân và Chứng minh thư thì người dân cũng tuyệt đối không nên sử dụng cùng lúc.

Vì vậy, nếu sử dụng Chứng minh thư hết hiệu lực sau khi làm Căn cước công dân mới, công dân có thể vi phạm lỗi “không thực hiện đúng quy định của pháp luật về cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân” theo quy định tại khoản 1 Điều 10 Nghị định 144/2021/NĐ-CP với mức phạt là cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 300.000 - 500.000 đồng.