5761634486268.jpg

17 tháng 10, 2021

Danh sách 100 Doanh nhân Thành phố Hồ Chí Minh tiêu biểu 2020

Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM (HUBA) vừa công bố Danh sách 100 Doanh nhân Thành phố Hồ Chí Minh tiêu biểu năm 2020.


Nguồn Doanh Nhân Sài Gòn Online