7821716514673.jpg

24 tháng 05, 2024

Công bố 2 Án lệ mới áp dụng xét xử từ ngày 15/6/2024

Ngày 15/5/2024, Tòa án nhân dân tối cao ban hành Quyết định 119A/QĐ-CA về việc công bố Án lệ.

Cụ thể, Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua 02 Án lệ mới áp dụng trong xét xử từ ngày 15/6/2024, bao gồm:

- Án lệ 71/2024/AL về việc đình chỉ giải quyết vụ án với lý do sự việc đã được giải quyết bằng quyết định có hiệu lực của cơ quan có thẩm quyền và không thuộc thầm quyền giải quyết của Tòa án:

Tình huống Án lệ:

Tranh chấp quyền sử dụng đất đã được giải quyết bằng quyết định của cơ quan có thẩm quyền. Nguyên đơn tiếp tục khởi kiện vụ án dân sự và yêu cầu hủy quyết định đã có hiệu lực. Nguyên đơn không đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có tranh chấp.

Công bố 2 Án lệ mới áp dụng xét xử từ ngày 15/6/2024

Công bố 2 Án lệ mới áp dụng xét xử từ ngày 15/6/2024 (Ảnh minh họa).

- Án lệ 72/2024/AL về xác định di sản thừa kế là quyền sử dụng đất trong trường hợp di chúc không thế hiện diện tích đất.

Tình huống Án lệ: Di sản thừa kế là quyền sử dụng đất được định đoạt theo di chúc, nội dung di chúc có xác định tứ cận nhưng không thể hiện diện tích đất cụ thể và không có tranh chấp về tứ cận.

Các Tòa án nhân dân và Tòa án Quân sự có trách nhiệm nghiên cứu, áp dụng các Án lệ này trong xét xử kể từ ngày 15/6/2024.

Nguồn Luật Việt Nam.