6801660297864.jpg

12 tháng 08, 2022

Bộ Xây dựng tổng hợp dự án nhà ở xã hội, chung cư cũ cải tạo

Ngày 06/7/2022, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 2464/BXD-QLN gửi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc tổng hợp danh mục Dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân và cải tạo chung cư cũ.

Tại Nghị định số 31/2022/NĐ-CP, Chính phủ đã giao Bộ Xây dựng tổng hợp danh mục dự án xây dựng nhà ở xã hội, nhà cho công nhân, cải tạo chung cư cũ của các tỉnh, thành phố.

Triển khai nhiệm vụ được giao, Bộ Xây dựng đã có văn bản gửi các tỉnh, thành phố đề nghị báo cáo tình hình thực hiện và đề xuất danh mục các dự án nhà ở xã hội và dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ đang thực hiện và dự kiến sẽ thực hiện trong giai đoạn 2021 - 2025.

Bộ Xây dựng tổng hợp dự án nhà ở xã hội, chung cư cũ cải tạo

Bộ Xây dựng tổng hợp dự án nhà ở xã hội, chung cư cũ cải tạo (Ảnh minh họa).

Đến nay đã có 41 địa phương gửi báo cáo đề xuất dự án xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở công nhân và cải tạo chung cư cũ đang triển khai.

Qua rà soát về điều kiện theo quy định tại điểm a khoản 5 Điều 10 Nghị định 31/2022/NĐ-CP thì có 04 dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân được Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm về hồ sơ pháp lý và đề xuất nhu cầu vay vốn, bao gồm: Tỉnh Lào Cai, Hòa Bình, Tây Ninh, Tiền Giang.

Danh sách 04 dự án này có tại phụ lục gửi kèm theo Công văn.

Nguồn Luật Việt Nam.