03 tháng 10, 2020

Bảo Vệ Theo Yêu Cầu

+ Chúng tôi luôn đặt mục tiêu hàng đầu của người vệ sỹ là; Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người sử dụng dịch vụ. Bao gồm an toàn về tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm, tài sản của người được bảo vệ .

+ Luôn nắm được tính cách, thói quen, sở trường và các hoạt động chủ yếu của người được bảo vệ. Trong các hoạt động có yêu cầu bảo vệ như đi lại, hội họp, tiếp xúc với công chúng, tham quan,du lịch ở nơi xa.

+ Nhân viên bảo vệ phải thường xuyên xây dựng mối quan hệ, giao tiếp với người được bảo vệ. Trao đổi các nội dung và yêu cầu  nhiệm vụ bảo vệ để hoàn thành tốt mục tiêu.

+ Các vệ sĩ phải nắm vững các mối quan hệ xã hội, gia đình. Đặc biệt chú ý những mối quan hệ quan trọng và thường xuyên. Những người mà họ thường gặp gỡ, những người có ảnh hưởng, chi phối đối tượng được bảo vệ, chi phối đến các hoạt động của họ.
+ Chi phí tùy thuộc vào tính chất , sự kiện và yêu cầu của quý khách hàng.