Tầm Nhìn

Tầm Nhìn

  • Bằng khát vọng tiên phong cùng chiến lược đầu tư - phát triển bền vững, Công ty CP DV Bảo Vệ Thịnh Trí phấn đấu trở thành Tập đoàn dịch vụ bảo vệ hàng đầu Việt Nam và khu vực; hướng đến một Tập đoàn mang đẳng cấp quốc tế.
  • Công ty CP DV Bảo Vệ Thịnh Trí cung cấp dịch vụ mang tính chuyên nghiệp: Tác phong, kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng giao tiếp
  • Công ty CP DV Bảo Vệ Thịnh Trí cung cấp dịch vụ mang tính an toàn: Chúng tôi sẽ giải quyết tất cả các chế độ này cho người lao động: BHXH, BHTN, BHYT