3721646274024.jpg

03 tháng 03, 2022

Từ 01/3/2022 người nhiễm Covid-19 không được hưởng khoản tiền này

Trong văn bản số 4292/QĐ-TLĐ được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa ban hành, cơ quan này khẳng định dừng chính sách hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh từ ngày 01/3/2022.

Trước đó tại Quyết định 3749, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam quy định sẽ hỗ trợ đoàn viên, người lao động là F0 (không vi phạm chính sách phòng, chống dịch) cụ thể như sau:

- 03 triệu đồng/người nếu phải nằm viện từ 21 ngày trở lên

- 1,5 triệu đồng/người nếu phải nằm viện dưới 21 ngày hoặc điều trị tại nhà từ 21 ngày trở lên.

- 05 triệu đồng/người nếu bị tử vong do Covid-19.

Như vậy kể từ ngày 01/3/2022, theo quy định mới của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, những người được xác định là F0 sẽ không còn được nhận tiền hỗ trợ theo Quyết định 3749 nêu trên. Trường hợp nhiễm Covid-19 trước ngày 01/3/2022 thì cần nộp hồ sơ để được giải quyết chậm nhất đến ngày 31/3/2022.