5231641367391.jpg

05 tháng 01, 2022

Quy định mới: Phạt tiền đến 5 triệu đồng nếu bắt trẻ em làm việc nhà quá sức

Ngày 30/12/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 130/2021/NĐ-CP về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo trợ, trợ giúp xã hội và trẻ em.

Theo đó, tại Điều 23 Nghị định này quy định phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

+ Bắt trẻ em làm công việc gia đình quá sức, quá thời gian, ảnh hưởng đến việc học tập, vui chơi, giải trí, ảnh hưởng xấu đến sự phát triển của trẻ em;

+ Tổ chức, xúi giục, ép buộc trẻ em tảo hôn.

(Theo quy định hiện hành tại Nghị định 144/2013 chỉ phạt từ 01 - 03 triệu đồng).

Bên cạnh đó, Nghị định 130/2021 còn bổ sung nhiều quy định xử phạt vi phạm về lạm dụng, bóc lột trẻ em như:

- Phạt tiền từ 10 - 15 triệu đồng đối với hành vi: Tổ chức, ép buộc trẻ em đi xin ăn; Cho thuê, cho mượn trẻ em hoặc sử dụng trẻ em để xin ăn.

- Phạt tiền từ 20 - 25 triệu đồng đối với hành vi:

+ Dẫn dắt, rủ rê, xúi giục, dụ dỗ, lôi kéo, kích động, lợi dụng, ép buộc làm trung gian giao dịch hoạt động bóc lột trẻ em;

+ Dẫn dắt, rủ rê, xúi giục, dụ dỗ, lôi kéo, kích động, lợi dụng trẻ em lao động trái quy định của pháp luật;

+ Bắt trẻ em lao động trước tuổi, quá thời gian, làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm...

+ Bóc lột sức lao động trẻ em...

Nghị định 130/2021 có hiệu lực từ ngày 01/01/2022.