8381654150979.jpg

02 tháng 06, 2022

Khi chồng vướng nợ xấu thì vợ có được vay tiền ngân hàng không?

Thông tin nợ xấu là một trong những thông tin tiêu cực về khách hàng vay bên cạnh việc vi phạm nghĩa vụ thanh toán, các hành vi vi phạm pháp luật, bị khởi kiện, khởi tố… ảnh hưởng đến kết quả đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng vay. Trường hợp người vay bị nợ xấu thì chắc chắn sẽ rất khó vay tiếp ở các ngân hàng khác dù là vay thế chấp hay vay tiêu dùng.

Hai trường hợp khi chồng vướng nợ xấu:

1- Nếu người vay là hai vợ chồng

Thông thường hiện nay, hình thức vay phổ biến là thế chấp bằng tài sản. Cho nên, nếu vợ chồng cùng đứng ra vay vốn và thế chấp bằng tài sản chung của vợ chồng như quyền sử dụng đất, ô tô… thì nếu một trong hai người vướng nợ xấu, hầu hết các ngân hàng sẽ không chấp thuận cho vay vốn tại tổ chức mình.

2- Nếu một trong hai người vướng nợ xấu

Ngoài việc tra cứu thông tin tín dụng của chính người đó, các ngân hàng còn yêu cầu khách hàng vay phải cung cấp thông tin của người thân, thậm chí là bạn bè, đồng nghiệp… để làm người tham chiếu, chịu trách nhiệm liên đới khi người vay không thể trả được nợ.

Vì vậy, nếu người chồng vướng nợ xấu, một mình đứng ra vay vốn để thực hiện nghĩa vụ của mình thì trong trường hợp này, các ngân hàng cũng sẽ khá khó khăn thậm chí không xem xét đồng ý cho người còn lại vay vốn.

Do đó có thể thấy, nếu một trong hai vợ chồng vướng nợ xấu thì nhiều khả năng người còn lại cũng sẽ không được các ngân hàng xem xét, quyết định cho vay.