5931667383439.jpg

02 tháng 11, 2022

Hướng dẫn mới về thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, thời hạn nộp thuế

Ngày 30/10/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định 91/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế.

Theo đó, Nghị định 91/2022 đã bổ sung quy định về kết thúc thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, thời hạn nộp thuế như sau:

- Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, thời hạn nộp thuế, thời hạn cơ quan thuế giải quyết hồ sơ, thời hạn hiệu lực của quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về thuế thực hiện theo quy định tại Luật Quản lý thuế và Nghị định 126/2020/NĐ-CP.

- Trường hợp ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, thời hạn nộp thuế, thời hạn cơ quan thuế giải quyết hồ sơ, thời hạn hiệu lực của quyết định cưỡng chế trùng với ngày nghỉ thì ngày cuối cùng của thời hạn được tính là ngày làm việc liền kề ngay sau ngày nghỉ đó.

Hướng dẫn mới về thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, thời hạn nộp thuế

Hướng dẫn thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, thời hạn nộp thuế (Ảnh minh họa).

Ngoài ra, cũng theo Nghị định 91, tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp đã tạm nộp của 04 quý không được thấp hơn 80% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo quyết toán năm.

Trường hợp nộp thiếu so với số thuế phải tạm nộp 04 quý thì phải nộp tiền chậm nộp kể từ ngày tiếp theo sau ngày hết hạn tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp quý 04 đến ngày liền kề trước ngày nộp số thuế còn thiếu vào ngân sách Nhà nước.

Nghị định 91 có hiệu lực thi hành từ ngày 30/10/2022.

Nguồn Luật Việt Nam.