2891720143081.jpg

05 tháng 07, 2024

Chính sách mới có hiệu lực hôm nay (05/7/2024)

Quy định mới về hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển, hướng dẫn phương thức thanh toán khoản chi từ ngân sách cho lưu học sinh là những chính sách mới có hiệu lực ngày 05/7/2024.

1. Quy định mới về hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển, vùng nước đường thủy nội địa.

Chính phủ đã ban hành Nghị định 57/2024/NĐ-CP ngày 20/5/2024, về quản lý hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển và vùng nước đường thủy nội địa.

Điều 4 Nghị định này đã quy định nguyên tắc hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển, vùng nước đường thủy nội địa.

Theo đó, hoạt động nạo vét phải tuân thủ các quy định tại Nghị định 57 và các quy định của pháp luật có liên quan nhằm bảo đảm thông số kỹ thuật luồng, an toàn hàng hải, an ninh hàng hải, bảo đảm an toàn giao thông đường thủy nội địa, phòng ngừa ô nhiễm môi trường, phòng chống sạt lở, bảo vệ lòng…

Đặc biệt, không thực hiện các hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển, vùng nước đường thủy nội địa gây cản trở hoạt động tránh, trú của tàu thuyền vào mùa lũ bão, trong thời gian xảy ra thiên tai.

Hoạt động nạo vét duy tu vùng nước trước bến cảng, cầu cảng biển; vùng nước của cảng, bến thủy nội địa; luồng chuyên dùng của các tổ chức, cá nhân chỉ thực hiện lập, phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật theo quy định của pháp luật về xây dựng.

Ngoài ra, hoạt động nạo vét sử dụng vốn đầu tư công phải tuân thủ theo quy định về đầu tư công.

Đồng thời khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế thực hiện nạo vét, duy tu, đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng luồng hàng hải, đường thủy nội địa và tự chịu trách nhiệm về kinh phí, hiệu quả đầu tư…

Chính sách mới có hiệu lực hôm nay (05/7/2024)

Chính sách mới có hiệu lực 05/7/2024. (Ảnh minh họa).

2. Hướng dẫn phương thức thanh toán khoản chi từ ngân sách cho lưu học sinh.

Tại Thông tư 40/2024/TT-BTC, Bộ Tài chính đã hướng dẫn phương thức thanh toán một số khoản chi từ ngân sách Nhà nước cho lưu học sinh, người học đang học tập ở nước ngoài theo các nhiệm vụ, đề án đào tạo, bồi dưỡng trong trường hợp không thể chuyển được kinh phí ra nước ngoài. Các khoản chi bao gồm:

- Sinh hoạt phí

- Bảo hiểm y tế tại nước ngoài cấp cho lưu học sinh và người học được cấp có thẩm quyền cử đi học ở nước ngoài theo quy định.

Theo đó, khi phát sinh trường hợp không thể chuyển được kinh phí ra nước ngoài cho lưu học sinh, người học đang học tập ở nước ngoài, các bộ, cơ quan, tổ chức được giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực tại nước ngoài gửi đề xuất đến Kho bạc Nhà nước để làm thủ tục chi trả kinh phí cho lưu học sinh, người học bằng đồng đô la Mỹ (USD) vào tài khoản cá nhân của lưu học sinh, người học mở tại các ngân hàng ở Việt Nam.

Nguồn Luật Việt Nam.