8291635152424.jpg

25 tháng 10, 2021

Chậm nhất ngày 30/11/2021 người lao động sẽ đc nhận hỗ trợ theo Nghị quyết 116

Đây là nội dung trong quyết định số 28/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

Theo đó, sau khi nhận được danh sách người lao động đủ điều kiện nhận hỗ trợ do cơ quan bảo hiểm xã hội gửi, mà thấy cần phải điều chỉnh thông tin, thì muộn nhất đến hết ngày 10/11/2021, các doanh nghiệp phải hoàn thành việc điều chỉnh thông tin để gửi lại danh sách cho cơ quan bảo hiểm xã hội, kèm theo hồ sơ chứng minh thông tin điều chỉnh theo quy định.

Trong vòng 20 ngày kể từ ngày nhận được danh sách điều chỉnh, tức là vào khoảng 30/11/2021, cơ quan bảo hiểm xã hội phải chi trả tiền hỗ trợ cho người lao động tại doanh nghiệp. 

Như vậy, chậm nhất là vào khoảng ngày 30/11/2021, người lao động tại các doanh nghiệp sẽ nhận được tiền hỗ trợ. 

Bên cạnh đó,tại khoản 3 Điều 3 của Quyết định 28/2021/QĐ-TTg, sau ngày 30/11/2021, người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp vẫn chưa nhận được tiền hỗ trợ thì phải tự làm thủ tục như đối với trường hợp người lao động đã nghỉ việc, dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

Từ đó có thể kết luận, ngày 30/11/2021 được coi như là hạn cuối cùng để người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp nhận được tiền hỗ trợ Covid-19. Nếu sau ngày này, người lao động chưa nhận được tiền hỗ trợ thì cần phải tự đi làm thủ tục và làm trước ngày 20/12/2021.

Cách thức làm thủ tục như sau:

Cách 1: Làm qua ứng dụng VssID

Cách 2: Làm qua Cổng thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Cách 3: Làm trực tiếp tại cơ quan bảo hiểm xã hội