6801634379679.jpg

16 tháng 10, 2021

Bổ sung trường hợp hộ kinh doanh được nhận gói hỗ trợ 3 triệu đồng

Ngày 8/10/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 126  sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 68 về hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Đáng chú ý trong lần sửa đổi này Chính phủ đã bổ sung thêm nhiều đối tượng là hộ kinh doanh được nhận hỗ trợ.

Cụ thể, chính sách hỗ trợ hộ kinh doanh tại khoản 10 Mục II Nghị quyết 68 đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết 126 như sau:

Hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh và có trong danh bạ của cơ quan thuế; hộ kinh doanh sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, làm muối và những người bán hàng rong, quà vặt, buôn chuyến, kinh doanh lưu động, kinh doanh thời vụ, làm dịch vụ có thu nhập thấp không phải đăng ký hộ kinh doanh phải dừng hoạt động từ 15 ngày liên tục trở lên:

- Do yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19 hoặc do có địa điểm kinh doanh trên địa bàn thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo nguyên tắc của Chỉ thị 16.

- Trong thời gian từ ngày 1/5/2021 đến hết ngày 31/12/2021.

Hỗ trợ một lần 3.000.000 đồng/hộ.

Như vậy, Nghị quyết 126 bổ sung thêm trường hợp hộ kinh doanh sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, làm muối và những người bán hàng rong, quà vặt, buôn chuyến, kinh doanh lưu động, kinh doanh thời vụ, làm dịch vụ có thu nhập thấp không phải đăng ký hộ kinh doanh được nhận hỗ trợ so với quy định Nghị quyết 68.

Nghị quyết 126/NQ-CP có hiệu lực từ ngày ký ban hành.