4931630517437.jpg

02 tháng 09, 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ THỊNH TRÍ KỶ NIỆM 76 NĂM QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ( 2/9/1945 - 2/9/2021 )